Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 164 – Šírenie nebezpečnej nákazlivej l’udskej choroby×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2008 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Zistené 2 3 1 0 1 1 1 2 1 1 9 0 2
Objasnené 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2005 2006 2008 2012 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
65 z celkovo 100 842 štatistík