Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 165 – Ohrozovanie vírusom l’udskej imunodeficiencie×

Disclaimer
Trestné činy 2008 2013 2014 2016 2017 2018 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Zistené 5 2 6 1 4 1 3 1 2
Objasnené 5 1 3 0 3 1 2 0 2
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2008 2013 2014 2016 2017 2018 2020 2021 2022
Všetky osoby 1 1 4 0 3 0 2 1 1
45 z celkovo 100 842 štatistík