Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 167 – Neprekazenie trestného činuTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0 0 0 0
Zistené 13 5 1 9 5 9 9 2
Objasnené 13 5 1 9 5 9 8 2
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 9 6 1 9 7 11 7 2
40 z celkovo 100 842 štatistík