Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 169a – Zasahovanie do nezávislosti súduTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 0
Zistené 2 3 6
Objasnené 1 0 1
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2002 2003 2004
Všetky osoby 1 0 1
15 z celkovo 100 842 štatistík