Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 170 – Ohrozovanie zdravia nepovolenými liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2013 2014 2018 2019 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Zistené 23 2 2 1 1 1 2 1 2 1
Objasnené 12 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2013 2014 2018 2019 2021 2022
Všetky osoby 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0
50 z celkovo 100 842 štatistík