Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 170a – Neoprávnené zaobchádzanie s liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami×

Disclaimer
Trestné činy 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 1 0 0
Zistené 1 4 4
Objasnené 0 2 2
Spôsobená škoda 0,0 € 2,0K € 190,0K €
Páchatelia 2020 2021 2022
Všetky osoby 1 3 10
15 z celkovo 100 842 štatistík