Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 170b – Falšovanie liekov a zdravotníckej pomôcky×

Disclaimer
Trestné činy 2020 2021
Dodatočne objasnené 1 1
Zistené 1 0
Objasnené 0 0
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2020 2021
Všetky osoby 7 12
10 z celkovo 100 842 štatistík