Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 171 – Marenie výkonu úradného rozhodnutiaTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 19 23 16 45 14 7 39 42
Zistené 1 114 1 013 1 654 1 931 2 068 2 019 1 958 2 327
Objasnené 1 053 963 1 566 1 899 2 051 1 948 1 880 2 265
Spôsobená škoda 101,8K € 210,8K € 139,7K € 69,8K € 48,9K € 139,5K € 401,7K € 70,0K €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 852 835 1 311 1 594 1 674 1 589 1 603 1 884
40 z celkovo 100 842 štatistík