Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 171a – Nedovolené prekročenie štát. hranice a prevádzačstvoTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 1 0 2 6 1 5 5
Zistené 42 60 107 82 143 140 103 134
Objasnené 39 56 93 76 133 125 79 106
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 69 89 134 115 295 213 152 218
40 z celkovo 100 842 štatistík