Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 171b – Nedovolené prekročenie štát. hranice a prevádzačstvoTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1998 1999 2000 2001 2004
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0
Zistené 4 1 1 3 3
Objasnené 4 0 1 3 3
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 1998 1999 2000 2001 2004
Všetky osoby 4 0 1 3 2
25 z celkovo 100 842 štatistík