Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 174 – Šírenie toxikománie×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 9 0 2 1 6 4 2 2 6 1 2 2 1 3 3
Zistené 235 17 18 14 71 53 43 38 26 20 41 44 20 28 22
Objasnené 194 12 17 10 63 44 32 29 18 13 26 34 10 20 14
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 204 7 17 12 45 41 26 24 18 11 28 33 10 20 17
75 z celkovo 100 842 štatistík