Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 0 1 0 0 2 11
Zistené 76 60 103 85 88 139 212 264
Objasnené 73 59 99 84 87 120 179 217
Spôsobená škoda 16,6K € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 119,0 € 947,0 € 0,0 €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 72 61 97 90 85 123 186 243
40 z celkovo 100 842 štatistík