Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 177 – Neposkytnutie pomoci×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 1 0 0 2 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0
Zistené 2 7 10 12 7 8 10 7 7 4 12 4 7 6 5
Objasnené 0 2 2 3 4 2 5 2 4 1 6 2 1 2 1
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 53,0K € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 0 3 0 3 6 1 5 3 5 0 6 1 0 3 0
75 z celkovo 100 842 štatistík