Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 177 – Marenie prípravy a priebehu volieb alebo referendaTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 1 0 1 0
Zistené 5 4 7 2 0 8 8 5
Objasnené 4 1 3 0 0 0 3 2
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 4 1 4 0 4 0 13 6
40 z celkovo 100 842 štatistík