Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 180 – Zverenie diet’at’a do moci iného×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2013 2015 2018
Dodatočne objasnené 19 0 0 0 0 1
Zistené 148 1 1 1 1 0
Objasnené 48 0 1 0 0 0
Spôsobená škoda 5,4M € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2005 2006 2007 2013 2015 2018
Všetky osoby 79 0 1 0 0 4
30 z celkovo 100 842 štatistík