Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 180 – Všeobecné ohrozenieTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 8 9 0 4 4 4 15 13
Zistené 191 152 144 112 108 143 182 162
Objasnené 120 100 79 69 65 74 55 50
Spôsobená škoda 4,4M € 1,3M € 1,8M € 2,7M € 854,9K € 2,2M € 3,7M € 1,8M €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 171 132 96 90 77 91 82 75
40 z celkovo 100 842 štatistík