Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 181a – Ohrozenie životného prostrediaTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 2000 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0 0
Zistené 4 1 1 8 12 15
Objasnené 1 0 0 4 1 0
Spôsobená škoda 0,0 € 1,2K € 340,0 € 24,0K € 3,1K € 15,3K €
Páchatelia 1997 1998 2000 2002 2003 2004
Všetky osoby 1 0 0 5 1 0
30 z celkovo 100 842 štatistík