Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 181b – Ohrozenie životného prostrediaTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 1 2 0 0 0 0 0 1
Zistené 5 15 7 4 8 15 21 20
Objasnené 1 6 4 2 4 4 1 4
Spôsobená škoda 4,2K € 44,4K € 38,8K € 68,0 € 19,5K € 251,2K € 1,2M € 159,6K €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 2 11 4 4 5 4 1 13
40 z celkovo 100 842 štatistík