Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 181c – Porušovanie ochrany rastlín a živočíchovTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 1 0 1 0 0 2 8 13
Zistené 33 28 29 29 29 105 131 157
Objasnené 28 20 19 15 9 62 54 44
Spôsobená škoda 161,8K € 45,5K € 83,4K € 126,3K € 120,3K € 1,8M € 2,1M € 2,6M €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 35 25 22 24 8 78 75 70
40 z celkovo 100 842 štatistík