Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 182 – Pozbavenie osobnej slobody×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022
Dodatočne objasnené 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Zistené 175 2 3 6 2 4 5 1 2 1 3 2 2 4
Objasnené 35 0 0 3 0 2 1 1 2 0 1 1 1 1
Spôsobená škoda 63,8K € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 3,0K € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022
Všetky osoby 41 0 0 4 0 4 0 2 2 0 1 7 0 3
70 z celkovo 100 842 štatistík