Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 182 – Poškodzovanie a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariedeniaTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 3 1 2 3 2 1
Zistené 66 88 89 105 174 152 176 246
Objasnené 37 38 29 45 80 72 75 49
Spôsobená škoda 24,2K € 28,4K € 76,4K € 40,0K € 100,8K € 71,1K € 43,7K € 76,0K €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 35 48 41 47 102 88 98 62
40 z celkovo 100 842 štatistík