Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 183 – Obmedzovanie osobnej slobody×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 0 5 9 7 5 3 4 2 2 2 3 7 2 2
Zistené 1 112 132 112 88 74 77 83 94 84 88 88 48 48 42
Objasnené 0 65 87 71 56 57 58 55 72 62 64 58 37 36 30
Spôsobená škoda 396,0 € 925,0 € 15,4K € 1,4K € 22,0K € 3,0K € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 7,0K € 0,0 € 0,0 € 20,0K € 10,0K € 0,0 €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 0 62 91 96 58 59 68 61 67 67 60 52 48 32 29
75 z celkovo 100 842 štatistík