Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 184 – Obmedzovanie slobody pobytu×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2017
Dodatočne objasnené 21 0 0 0 0
Zistené 281 3 3 1 2
Objasnené 152 1 2 0 2
Spôsobená škoda 215,6K € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2017
Všetky osoby 174 1 1 0 2
25 z celkovo 100 842 štatistík