Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 185a – Založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny a teroristickej skupinyTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 2 3
Zistené 1 4 15 20
Objasnené 1 1 10 12
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 0 11 83 46
20 z celkovo 100 842 štatistík