Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 186 – Vydieračský únos×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 77 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
Zistené 835 10 4 3 7 4 1 1 6 2 1 3 4 4 1
Objasnené 450 5 4 2 3 3 1 1 4 2 1 3 2 1 1
Spôsobená škoda 0,0 € 8,0K € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 38,0K € 1,0K € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 4,0M € 0,0 €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 491 14 5 8 1 8 1 3 9 5 2 11 3 2 5
75 z celkovo 100 842 štatistík