Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 186 – Nedovol.výroby a držanie omamných, psychotropných látok, jedov a prekurzorov a obchodovanie s nimiTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 2 9 10 41 42
Zistené 91 336 384 439 573 559
Objasnené 79 295 334 273 340 307
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 67 248 262 260 359 346
30 z celkovo 100 842 štatistík