Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 188 – Lúpež×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 1 3 54 57 41 44 31 61 28 32 31 22 16 19 8
Zistené 5 1 540 1 424 1 369 974 835 679 539 526 468 475 410 325 289 313
Objasnené 5 733 775 710 555 477 428 349 355 314 340 310 244 221 227
Spôsobená škoda 0,0 € 1,6M € 2,8M € 2,8M € 3,6M € 1,4M € 1,6M € 683,0K € 762,0K € 524,0K € 539,0K € 747,0K € 166,0K € 595,0K € 526,0K €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 5 888 1 019 954 764 687 584 483 522 447 508 439 345 344 345
75 z celkovo 100 842 štatistík