Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 188a – Nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov a vysokorizikových chemických látokTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 0 1 0 0 0 0
Zistené 36 27 26 6 7 9 12 20
Objasnené 35 26 25 6 7 8 11 15
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 30 20 27 5 6 6 9 10
40 z celkovo 100 842 štatistík