Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 189 – Šírenie nákazlivej chorobyTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1998 2000 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 1
Zistené 1 1 2 1 1
Objasnené 0 1 2 0 1
Spôsobená škoda 346,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 1998 2000 2002 2003 2004
Všetky osoby 0 1 2 0 2
25 z celkovo 100 842 štatistík