Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 190 – Hrubý nátlak×

Disclaimer
Trestné činy 2005
Dodatočne objasnené 0
Zistené 3
Objasnené 2
Spôsobená škoda 0,0 €
Páchatelia 2005
Všetky osoby 1