Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 190 – Šírenie nákazlivej chorobyTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 1 1
Zistené 7 3 3
Objasnené 3 1 2
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2002 2003 2004
Všetky osoby 3 2 3
15 z celkovo 100 842 štatistík