Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 191 – Hrubý nátlak×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Zistené 1 10 4 4 5 2 1 3 1 3 2 3 0
Objasnené 1 5 3 2 1 1 1 2 0 2 1 1 0
Spôsobená škoda 0,0 € 86,0 € 59,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 3,0M € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2022
Všetky osoby 1 5 3 1 3 2 1 5 1 4 3 1 3
65 z celkovo 100 842 štatistík