Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 192 – Nátlak×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Zistené 8 14 15 11 11 8 9 7 19 9 5 5 3 2
Objasnené 0 2 6 8 3 4 5 2 7 1 0 1 1 0
Spôsobená škoda 86,0 € 45,2K € 730,0 € 0,0 € 1,0K € 2,0K € 4,0K € 1,0K € 106,0K € 2,0K € 82,0K € 0,0 € 0,0 € 1,0K €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 0 3 7 9 3 10 6 2 0 1 0 2 1 0
70 z celkovo 100 842 štatistík