Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 192 – Šírenie nákazlivej chorobyTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 0 0 0 0
Zistené 3 8 1 7 2 2 3 1
Objasnené 3 8 1 7 2 1 2 0
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 5 13 1 2 1 3 5 0
40 z celkovo 100 842 štatistík