Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 193 – Obmedzovanie slobody vyznania×

Disclaimer
Trestné činy 2014 2016
Dodatočne objasnené 0 0
Zistené 1 1
Objasnené 0 0
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2014 2016
Všetky osoby 0 0
10 z celkovo 100 842 štatistík