Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 194a – Nedovolená výroby liehuTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 0 0 1 1 0 1
Zistené 16 32 15 14 24 14 19 39
Objasnené 15 32 14 13 23 11 16 31
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Všetky osoby 14 33 16 20 27 13 14 32
40 z celkovo 100 842 štatistík