Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 199 – Znásilnenie×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 7 0 7 13 9 5 6 3 4 3 6 6 8 8 7
Zistené 170 151 175 146 87 91 86 87 82 96 96 97 92 92 107
Objasnené 50 95 118 95 49 45 64 57 52 62 61 60 56 60 49
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 714,0 € 597,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 42 80 110 91 51 46 63 53 50 56 60 61 52 65 53
75 z celkovo 100 842 štatistík