Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 201 – Sexuálne zneužívanie×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 22 0 13 18 27 28 28 15 24 25 33 37 29 43 39
Zistené 633 255 337 363 482 476 516 456 500 486 457 494 446 403 378
Objasnené 602 202 269 282 404 382 443 389 413 374 361 393 326 303 284
Spôsobená škoda 1,9M € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 452 191 264 298 426 402 451 396 427 395 395 419 356 348 316
75 z celkovo 100 842 štatistík