Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 202 – Sexuálne zneužívanie×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 141 0 0 0 0 1 1 1 1 4 4 2 2 2 1
Zistené 2 301 6 7 12 13 4 10 13 6 14 11 3 2 9 4
Objasnené 1 838 5 5 10 11 1 8 12 3 8 9 1 0 4 2
Spôsobená škoda 57,1K € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 2 357 3 4 4 8 1 8 9 2 10 12 2 2 5 3
75 z celkovo 100 842 štatistík