Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 203 – Súlož medzi príbuznými×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0
Zistené 17 3 3 2 7 6 7 5 2 5 4 5 2 5 2
Objasnené 9 2 1 0 6 4 4 4 1 3 3 4 0 4 2
Spôsobená škoda 634,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 5 3 0 0 4 3 5 6 2 4 4 3 0 2 0
75 z celkovo 100 842 štatistík