Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 205b – Výroba detského pornografického dielaTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 2000 2002 2003 2004
Dodatočne objasnené 0 0 0 2
Zistené 3 1 5 0
Objasnené 3 1 3 0
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2000 2002 2003 2004
Všetky osoby 2 1 3 3
20 z celkovo 100 842 štatistík