Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 207 – Zanedbanie povinnej výživy×

Disclaimer
Trestné činy 2005
Dodatočne objasnené 1
Zistené 14
Objasnené 5
Spôsobená škoda 0,0 €
Páchatelia 2005
Všetky osoby 3