Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 209 – Únos×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zistené 166 4 2 1 2 2 4 5 1 1 4 1 1 2
Objasnené 43 1 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0
Spôsobená škoda 1,5M € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 38 2 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0
70 z celkovo 100 842 štatistík