Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 210 – Únos×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Zistené 4 11 4 7 5 2 6 4 7 3 3 4 2 2 2
Objasnené 4 5 2 5 2 1 5 2 3 3 2 2 1 1 1
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 1,0K € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 3 6 2 7 3 1 5 2 3 3 2 1 1 1 0
75 z celkovo 100 842 štatistík