Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 213 – Sprenevera×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 1 091 16 123 209 233 206 168 162 123 110 86 94 72 68 68
Zistené 8 860 685 1 197 1 349 1 096 1 020 850 785 707 623 559 486 383 372 313
Objasnené 7 630 352 626 729 669 639 530 497 427 423 384 341 236 200 191
Spôsobená škoda 211,0 € 6,4M € 20,9M € 26,9M € 28,0M € 17,7M € 18,0M € 37,0M € 14,4M € 15,5M € 8,1M € 8,8M € 9,9M € 15,1M € 8,2M €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 7 938 347 701 882 883 803 660 622 529 493 447 426 306 270 239
75 z celkovo 100 842 štatistík