Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 214 – Nevyplatenie mzdy a odstupného×

Disclaimer
Trestné činy 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 2 25 47 70 53 39 60 24 27 22 18 22 21 23
Zistené 198 327 396 454 390 377 329 260 221 194 222 181 146 114
Objasnené 35 80 99 153 153 143 140 89 96 93 96 92 64 40
Spôsobená škoda 243,8K € 623,8K € 879,9K € 1,9M € 1,3M € 1,1M € 1,0M € 616,0K € 616,0K € 451,0K € 698,0K € 405,0K € 517,0K € 475,0K €
Páchatelia 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 36 105 150 236 207 186 212 116 125 122 118 118 89 67
70 z celkovo 100 842 štatistík