Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 215 – Neoprávnené uživanie cudzej veci×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 55 0 6 4 0 3 3 0 2 0 2 2 0 1 1
Zistené 694 47 45 48 41 32 23 16 24 10 25 20 13 21 15
Objasnené 525 8 12 18 11 12 10 5 7 4 7 5 3 12 9
Spôsobená škoda 0,0 € 505,4K € 620,5K € 324,5K € 839,0K € 118,0K € 255,0K € 286,0K € 69,0K € 4,0K € 28,0K € 37,0K € 47,0K € 21,0K € 14,0K €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 507 8 17 26 12 16 14 4 8 5 10 8 2 14 10
75 z celkovo 100 842 štatistík