Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 216 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 0 0 31 27 14 11 10 8 5 10 11 11 14 19 10
Zistené 16 762 884 881 472 466 459 485 494 466 453 440 411 375 342
Objasnené 9 497 601 663 384 400 411 447 446 422 417 409 382 347 319
Spôsobená škoda 0,0 € 3,2M € 4,2M € 4,3M € 1,2M € 999,0K € 1,1M € 1,1M € 870,0K € 989,0K € 787,0K € 836,0K € 556,0K € 708,0K € 876,0K €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 8 480 623 677 376 382 397 439 443 416 410 389 379 344 309
75 z celkovo 100 842 štatistík