Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 216a – Obchodovanie s deťmiTZ '61×

Disclaimer
Trestné činy 2000 2002
Dodatočne objasnené 0 0
Zistené 2 2
Objasnené 2 1
Spôsobená škoda 0,0 € 0,0 €
Páchatelia 2000 2002
Všetky osoby 2 1
10 z celkovo 100 842 štatistík