Trestné činy
Scollujte pre zobrazenie ďalších paragrafov

Polícia

Trestné činy a Páchatelia podľa paragrafov
  • § 217 – Neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla×

Disclaimer
Trestné činy 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dodatočne objasnené 27 0 26 26 23 18 21 15 8 13 9 9 1 8 10
Zistené 1 058 179 229 284 188 168 137 139 149 102 112 91 105 88 77
Objasnené 969 109 129 177 108 88 77 78 91 62 82 58 70 46 36
Spôsobená škoda 0,0 € 1,0M € 2,3M € 2,4M € 2,9M € 1,3M € 1,3M € 848,0K € 1,7M € 644,0K € 673,0K € 719,0K € 551,0K € 424,0K € 997,0K €
Páchatelia 2005 2006 2007 2008 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Všetky osoby 1 351 86 132 189 117 93 92 90 86 66 82 66 62 45 43
75 z celkovo 100 842 štatistík